segunda-feira, 16 de agosto de 2010

Imee Ooi - Namo Guan Shi Yin Bodhisattva

Namo Guan Shi Yin Pusa - Na Luz de Kuan Yin me refugio